Wywóz szamba i czyszczenie separatorów

Wywóz szamba Czechowice

Szeroki zakres działalności naszej firmy zawiera również usługi związane z nieczystościami płynnymi dla klientów prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zakładów produkcyjnych i usługowych. Wśród nich wymienić możemy przede wszystkim:

-opróżnianie szamba (asenizacja)
-czyszczenie kanalizacji
-czyszczenie konserwacja separatorów tłuszczu
-czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych (separatory olejowe) (Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje takie jak separatory tłuszczu powinny być poddane czyszczeniu min. raz do roku.
Jednak w większości przypadków prace takie wykonuje się co 3 miesiące)

-opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dysponujemy pojazdem asenizacyjnym typu WUKO o pojemności do 8 m3 spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zapewnia on dokładne wyczyszczenie, wymycie i udrożnienie kanalizacji, separatorów oraz opróżnienie zbiorników na nieczystości płynne.
Ścieki bytowo-gospodarcze od właścicieli nieruchomości transportowane są do oczyszczalni ścieków zgodnie
z zawartymi umowami. Opłata naliczana jest za ilość odebranych ścieków
oraz miejsca z którego ścieki mają być odebrane.


ZAMÓW WYWÓZ SZAMBA

W przypadku pytań lub zainteresowania pozostałymi formami odbioru prosimy o kontakt telefoniczny bądź zadanie pytania poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY


Główne miasta gdzie realizujemy wywóz szamba to Czechowice, Bielsko i okolice.

5/5 - (12 głosów)