Usługi wywozu szamba

Wywóz szamba Czechowice

Szeroki zakres działalności naszej firmy zawiera również usługi związane z nieczystościami płynnymi dla klientów prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zakładów produkcyjnych i usługowych. Wśród nich wymienić możemy przede wszystkim:

-wywóz szamba (asenizacja),
-czyszczenie kanalizacji,
-czyszczenie konserwacja separatorów tłuszczu,
-czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych (separatory olejowe),
-opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje takie jak separatory tłuszczu powinny być poddane czyszczeniu min. raz do roku. Jednak w większości przypadków prace takie wykonuje się co 3 miesiące.

Wywóz Szamba

Dysponujemy pojazdem asenizacyjnym typu WUKO o pojemności do 8 m3 spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zapewnia on dokładne wyczyszczenie, wymycie i udrożnienie kanalizacji, separatorów oraz opróżnienie zbiorników na nieczystości płynne. Ścieki bytowo-gospodarcze od właścicieli nieruchomości transportowane są do oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Opłata naliczana jest za ilość odebranych ścieków oraz miejsca z którego ścieki mają być odebrane.


ZAMÓW WYWÓZ SZAMBA

W przypadku pytań lub zainteresowania pozostałymi formami odbioru prosimy o kontakt telefoniczny bądź zadanie pytania poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

Główne miasta gdzie realizujemy usługi wywozu szamba to Czechowice, Bielsko i okolice.
5/5 - (32 głosów)