Wywóz śmieci Jaworze

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. ( §7 ust. 4 ) pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów winny spełniać normę PN-EN 840-1. W związku z tym odbiór odpadów z pojemników niespełniających tych norm odbywać się będzie na wyłączną odpowiedzialność ich właściciela.Więcej informacji o pojemnikach pod tym linkiem.
5/5 - (11 głosów)