Wywóz śmieci Zebrzydowice

Informuje się, że w okresie zimowym, tj. od 01 LISTOPADA do 31 MARCA
  • odpady zmieszane będą odbierane w pierwszym terminie danego miesiąca zgodnie z harmonogramem (w tym terminie nie będzie odbierany popiół pochodzący z palenisk domowych),
  • popiół z palenisk domowych będzie odbierany w drugim terminie danego miesiąca zgodnie z harmonogramem (w tym terminie nie będą odbierane pojemniki z zmieszanymi odpadami komunalnymi).
5/5 - (20 głosów)